Komunikace a inženýrské sítě pro RD - 4. etapa ve Vintířově
12/2007 - 04/2008
Objednatel: OÚ Vintířov
Cena: 1 949 509,- Kč