Přeložka výtlačného řadu kanalizace v areálu firmy Immogard v Libavském Údolí
05-06/2008
Objednatel: PVKP stavební s.r.o.
Cena: 1 118 600,- Kč